top of page
ЦРИ_edited.jpg

Новости

Первый в Кыргызстане комикс о религиозном многообразии

Наша молодежная команда опубликовала первый в Кыргызстане комикс о религиозном многообразии на двух языках!


комикс о религиозном многообразии Кыргызстана
Бумажная версия комикса

Посмотреть и скачать можно по этим ссылкам ⤵️
qr-код на комиксы
Открыть комикс со смартфона

Сюжет комикса повествует о двух студентах-археологах, которые перемещаются по разным эпохам на территории Кыргызстана и знакомятся с представителями разных религий, существовавших и существующих до сих пор; их культурой, искусством и мировоззрением.


Обложка комикса о религиозном многообразии Кыргызстана

обложка комикса на кыргызском о религиозном многообразии кыргызстана

Во время написания авторы опирались на исторические факты, а изображенные архитектурные сооружения рисовались на основе фотографий из государственного архива ЦГА КФФД КР.


Комикс создан для широкой аудитории, но может быть особенно интересен для школьников в рамках предмета «История развития религий»

Подробнее можно узнать в аккаунте команды: https://www.instagram.com/visual_history_/


__

Комикс подготовлен при технической поддержке ОО "Центр религиоведческих исследований" в рамках проекта «Укрепление законности и поддержка свободы вероисповедания в Кыргызстане», реализуемого ПНК "Поиск общих интересов"

_________________________


Биздин топ эки тилде Кыргызстандагы диний көп түрдүүлүк тууралуу биринчи комикс чыгарды!

Бул шилтемелерден көрүп, жүктөп алсаңыз болот ⤵

Комикстин сюжети ар кайсы доорлорду кыдырып Кыргызстандын аймагында буга чейин болгон жана азыркы күндөгү диндердин өкүлдөрү, алардын маданияты, искусствосу жана дүйнөгө көз карашы менен таанышкан эки археолог-студент жөнүндө баяндайт.


Чыгарма жазуу учурунда авторлор тарыхый фактыларга таянып, сүрөттөлгөн архитектуралык курулуштар КР Борбордук мамлекеттик кинофотодокументтер архивинен алынган сүрөттөрдүн негизинде тартылган.


Комикс кеңири аудитория үчүн түзүлгөн, бирок "Диндердин өнүгүү тарыхы" предметинин алкагында мектеп окуучулары үчүн өзгөчө кызыгууну жаратышы мүмкүн.


Кененирээк маалымат бул шилтемеде: https://www.instagram.com/visual_history_/

__

Комикс «Жалпы кызыкчылыктарды издөө» ЖКИ тарабынан ишке ашырылып жаткан «Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө жана дин тутуу эркиндигин колдоо» долбоорунун алкагында «Дин таануу изилдөө борбору» коомдук уюмунун техникалык колдоосу менен даярдалды.

Comments


bottom of page